Göteborg

Grundades måndag 1 augusti 1927
Klubb 13103 - Distrikt 2360 - Charternummer

Göteborgs Rotaryklubb

Göteborgs Rotaryklubb är jämte ungefär 30 000 andra rotaryklubbar världen över medlem av Rotary International. Klubben grundades år 1927 som den andra rotaryklubben i Sverige efter Stockholms Rotaryklubb. En tryckt jubileumsskrift gavs ut till klubbens 75-årsjubileum år 2002.

Antalet medlemmar är i dagsläget omkring 70. Det var som mest 130-135 i början av 2000-talet. Minskningen avspeglar en trend som har drabbat Rotary i västvärlden. Medelåldern i klubben är för närvarande 70 år.

Rotary öppnades för kvinnor år 1989. Den första kvinnliga medlemmen i Göteborgs Rotaryklubb togs in påföljande år, 1990. Cirka 45 procent av klubbens medlemmar är kvinnor.

Klubben har stått fadder för 17 nya rotaryklubbar i Västsverige. Klubben har även stiftat en Rotaractklubb i Göteborg för ungdomar mellan 18 och 30 år.

Klubbens ordinarie möten hålls sedan länge helgfria måndagar kl 12.00, pågår en timme och 15 minuter och följer ett traditionellt schema med bl.a. föredrag av någon medlem eller utomstående. Möteslokalen har varierat under årens lopp. Den finns nu hos Scandic Rubinen Hotel på Kungsportsavenyen 24.

Varje ordinarie möte skildras i ett veckobrev; tidigare utförligt, numera kortfattat. I likhet med många andra sammanslutningar har klubben övergått till att sköta den interna korrespondensen digitalt.

Rotary klassas inte som välgörenhetsorganisation men främjar starkt internationellt samförstånd och fred genom att söka förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom. Göteborgs Rotaryklubb har självklart deltagit i detta arbete genom att bidra ekonomiskt till Rotarys centrala organisationer, framör allt The Rotary Foundation (TRF), men också genom ett flertal egna projekt, både i utvecklingsländer och här hemma. Rotarys ungdomsutbyte har ett stort gensvar hos klubben.

Rotaryrörelsens grundare Paul Harris i Chicago besökte Göteborgs Rotaryklubb år 1932 och planterade därvid en nordamerikansk rödek i Trädgårdsföreningens park som ett ”Vänskapens träd”. Eken står alltjämt kvar.

Klubbens egen medlem Carl-Wilhelm Stenhammar beklädde rotaryåret 2005/2006 Rotarys högsta ämbete som president i Rotary International med säte i USA i Evanston utanför Chicago. Hittills har endast tre rotarianer i Norden uppnått denna position.
Göteborgs Rotaryklubb planterade 20 juni 2005 ytterligare ett träd i parken som en hyllning till Carl-Wilhelm vid hans tillträde i det ärofyllda uppdraget som president för Rotary International.

November 2015 John Hägglund

Reviderad februari 2022 av Hans Olov Jönsson

Medlemmar

Aktiva medlemmar 68
- Herrar 41
- Damer 27
Paul Harris Fellow 14
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 4
Andra kontakter 4

Adress

c/o Leif Elgåhs

Danska vägen 63b
41659 Göteborg
Sverige

goteborg@rotary.se