President

måndag 1 augusti 2022

Det är tillsammans som vi fyller Rotary året. I år är det extra viktigt att tänka och drömma om en bättre värld, ett krig pågår i vår närhet, klimatkrisen blir alltmer akut och drabbar många länder. Vår insats kan göra skillnad i lokalsamhället och i världen i stort. Jennifer Jones, Rotarys första kvinnliga världspresident leder oss mot målen. Medlemmarna i Rotary Göteborg är hennes förlängda arm och tillsammans infriar visionen. Vi är inte ensamma, 1,4 miljoner Rotarianer och Rotaractare står bakom oss. IMAGINE ROTARY, you don´timagine yesterday – you imagine tormorrow.

Jag heter Eva Nordlund och blev Rotarian för tre år sedan och är nu president i Rotary Göteborg. Jag född och uppvuxen i Norrbotten, bor i Göteborg sedan några år och arbetar som inköps- och upphandlingschef på Göteborgs universitet. I hela mitt har jag varit engagerad i olika föreningar, bl.a. UN Women Sverige. Ett annat stort intresse är hundar som jag haft under större delen av mitt liv. Nu har jag förmånen att dela hushåll med Eira, en mysig Labrador retriver.

Det jag tycker om med Rotary är bl.a. den etiska grunden i fyrfrågeprovet. Detta gäller inte bara oss som rotarianer utan tjänar som guide i alla sammanhang, inom familjen,vänskapskretsen, affärs- och yrkeslivet:

• Är det sant?

• Är det rättvist mot alla som berörs?

• Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?

• Är det till fördel för alla berörda?

För mig är det viktigt att vi fokuserar på Rotarys motto att osjälviskt tjäna – Service AboveSelf och handlar utifrån kärnvärden som Vänskap, Integritet, Mångfald och Ledarskap.

Våra medlemmar är grunden i föreningen, förutsättningen för att vi ska kunna bedriva en aktiv verksamhet. Det är viktigt att vi blir fler, låt oss alla ha som målsättning att rekrytera en ny medlem under året. Det är tillsammans som vi kan skapa en bättre värld där Rotary gör skillnad. 

 

Eva Nordlund                                                                                                                                                        President Rotary Göteborg

 

Eva Nordlund, klubbpresident 2022-2023.